Tuesday, December 26, 2017

జీతం - ఒక సెలవు

క్షణాలు నిమిషాలై
నిమిషాలు గంటలై
గంటలు రోజులై
రోజులు ఎన్నైనా
నీకోసం ఎదురుచూపులు ఆపలేను

మన మధ్య దూరం తగ్గుతుందనే నా ఆశ,
హిమాలయాలంత పెద్దదని చెప్పాలనుంటుంది

కానీ నువ్వేమో
నా తపనను గుర్తించవు

నేనుండే వీధికి ఓసారి
ఊరెరిగింపు గా వచ్చి వెళ్ళిపోతావు

నువ్వు నేను ఎదురెదురు పడ్డాం అనగానే
ఊరంతా తెలిసిపోతుంది
ఈలోపే నువ్వెళ్ళిపోతావు

నువ్వెళ్లిన ఆ మలుపు కేసి చూస్తూ
నేనేమో అక్కడే మిగిలిపోతాను
మళ్ళీ నీకోసం..
ఎదురు చూస్తూ ఉండిపోతాను

క్షణాలు నిమిషాలై
నిమిషాలు గంటలై
గంటలు రోజులై
రోజులు ఎన్నైనా
నీకోసం ఎదురుచూపులు ఆపలేను 

Thursday, December 14, 2017

Agnathavaasi గాలి వాలుగా ... Gaali vaaluga Telugu Lyrics

గాలి  వాలుగా ... ఓ గులాబీ వాలి ...
గాయమైనది , నా  గుండెకి  తగిలి
తపించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !
ప్రతిక్షణం  ఇలాగ  నీకోసం
తరించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !
చెలి  ఇలా  దొరికితె  నీ స్నేహం

ఏం  చేసావే మబ్బులను పువ్వుల్లో తడిపి
తేనె జడిలో ముంచేసావే
గాలులకు గంధం రాసి పైకి విసురుతావే
ఏం చూస్తావే మెరుపు చురకత్తులనే
దూసి పడుచు యెదలో దించేసావే
తలపునే తునకలు చేసి తపన పెంచుతావే

నడిచే  హరివిల్లా
నను నువిల్లా గురిపెడుతుంటే  యెల
అణువణువున  విల విల మనదా ప్రాణం నిలువెల్లా
నిలు నిలు నిలు నిలబడు పిల్ల
గాలిపటంలా ఎగరకె అల్లా
సుకుమారి  సొగసునలా ఒంటరిగా  వొదలాలా ...

చూస్తేనే.. గాలి వాలుగా ... ఓ గులాబీ వాలి ...
గాయమైనది, నా  గుండెకి  తగిలి
తపించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !
ప్రతిక్షణం  ఇలాగ  నీకోసం
తరించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !
చెలి  ఇలా  దొరికితె  నీ స్నేహం

హ్మ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్

హ్మ్  కొరా కొరా కోపమేలా
చుర  చుర  చూపులేల
మనోహరి మాడిపోనా అంత ఉడికిస్తే
అరె అని  జాలి  పడవేం పాపం కదే  ప్రేయసి
సరే అని చల్లబడవేం ఓసీ  పిశాచీ !

ఉహు  ఆలా  తిప్పుకుంటూ
తూలిపోకే  ఊర్వశి
అహ ఆలా నవ్వుతావేం
మీసం మెలేసి  ..
ఎణ్ణాళ్ళింకా ఊరికే ఊహల్లో ఉంటాం పెంకిపిల్లా
చాల్లే ఇంకా మానుకో ముందూ వెనకా చూసుకొని పంతం
ఆలోచిద్దాం చక్కగా కూర్చొని చర్చిద్దామ్
చాలు యుద్ధం రాజీకొద్దాం
కొద్దిగా కలిసొస్తే నీకేవిటంత కష్టం

నడిచే  హరివిల్లా
నను నువిల్లా గురిపెడుతుంటే  యెల
అణువణువున  విల విల మనదా ప్రాణం నిలువెల్లా
నిలు నిలు నిలు నిలబడు పిల్ల
గాలిపటంలా ఎగరకె అల్లా
సుకుమారి  సొగసునలా ఒంటరిగా  వొదలాలా ...

ఏం చెయ్యాలో ఏ గాలి  వాలుగా ... ఓ గులాబీ వాలి ...
గాయమైనది, నా  గుండెకి  తగిలి
తపించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !
ప్రతిక్షణం  ఇలాగ  నీకోసం
తరించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !
చెలి  ఇలా  దొరికితె  నీ స్నేహం

Thanks to Sirivennela Seetha Rama Sasthri gaaru for wonderful lyrics.

Wednesday, December 6, 2017

దాయటానికి కష్టం.. దాటడానికి కష్టం

నిల్వ చేసుకుందాం, పనికొస్తుందనుకుంటాం
మరీ..
ఎక్కువ నిల్వ చేసుకుంటే,
తరువాత
బరువవుతుందని తెలుసుకోము..

దాపరికానికున్నట్టే...
దాయటానికి కూడా ఒక పరిధి ఉంది.
పరిధులు దాటితే,
తరువాత
ఇవతలకు రావడం కష్టం

అదన్న మాట విషయం 

Friday, December 1, 2017

ఉట్టి మాయ

నీకేదో తెలుసునని నువ్వనుకుంటావ్

నీకది తెలుసో లేదో నీకే తెలీదు..

తెలిసింది తప్పని తెలుసుకుంటావ్ ఒక్కోసారి..
దాని మీద కూడా అనుమానమే

మాయ..
ఉట్టి మాయ  

Monday, November 27, 2017

ధైర్యం అంటే

వెళ్లే దారిలో ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ...
బయలు దేరిన పనిపై దృష్టి చెదిరిపోకుండా
పని పూర్తి  చెయ్యగలగడానికే  
ధైర్యం అని పేరు 

Wednesday, November 22, 2017

నేను లేని

నేను లేని అక్షరం నానుండి పుడుతుందా?

ఏమో...! అవకాశాలేమి కనపడ్డం లేదు 

Tuesday, November 21, 2017

Sadhguru - 1

Do not spend a single thought or emotion on “What about me; what will happen to me?”

In the end, you will die;

there is no suspense anymore.

Friday, November 17, 2017

Tuesday, November 7, 2017

బాగుంటుంది

ఒక్కోసారి ఊహ బాగుంటుంది
ఒక్కోసారి ఊహ గానే బాగుంటుంది

Sunday, November 5, 2017

ఒక అద్భుతం గా మారిపోయింది ..

చేద్దామనుకున్న పని
చేద్దామనుకున్న సమయానికి
చెయ్యడం

ఒక అద్భుతం గా మారిపోయింది .. మాస్టారూ, ఎందుకంటారూ?

-------
మరో మాస్టారు:

ఏం లేదు మాస్టారు పనికి మాలిన పనులు ఎక్కువైతే .. అనుకున్న పని అంట గడుతుంది .. అది అన్న మాట విశేషం/విషయం. దీనికిక విశ్లేషణ అనవసరం. కాస్త విచక్షణ ఉంటే చాలు..  ఇంకా వివరాలాడక్కండి

---------------
మళ్ళీ  మొదటి మాస్టారు (మనసులో):

అవకాశం దొరికితే ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో అనే వాళ్ళే.. అడగడం నాదే తప్పు.

అవును... ఇప్పుడు ఈ విశ్లేషణ అవసరం లేని విషయాన్ని గూర్చి నేను వివరాలడక్కపోతే, నాకు విచక్షణ ఉన్నట్టేకదా ... !

హి హి .. ఏమో.. ఇబ్బంది పడే ప్రశ్నల జోలికి వెళ్లడం అంత మంచిది కాదు..

తప్పుకు పోదాం ..
తప్పుకు పోదాం..

Friday, November 3, 2017

దరిద్రం ఏంటంటే?

ఎదురు చూసేటప్పుడు ..

రెండు నిమిషాలంటే రెండు నిమిషాలు కాదు
ఐదు నిమిషాలంటే ఐదు నిమిషాలు కాదు 

Monday, October 30, 2017

Enna Sona - హల్లో పిల్లా telugu lyrics

హల్లో పిల్లా నువ్ అలా ఆగి చూస్తే
ఏంటే గుండెల్లో అలే  పొంగుతుందే...

ఊసుపోదే ఊపిరాడదే అదోలా
తోడొచ్చావే నాతో నన్నే మరిచేలా

హల్లో పిల్లా ఆ ఆ
హల్లో పిల్లా ఆ ఆ
హల్లో పిల్లా ఆ ఆ ఓహ్ ..

హల్లో పిల్లా నువ్ అలా ఆగి చూస్తే

హల్లో పిల్లా ఓహ్ .
ఏంటే ఇల్లా ఓహ్ .
నాలో నీలా ఆ ఆ
నీతో నాలా ..

గుండె తీపి అవుతోంది, నిన్ను తలచుకుంటేనే
తోచనిదే నీ ఊసే, చెప్పలేని బాధే
ఎన్నో భావాల మధ్య నలిగి పోయా
నువ్
అలా ఆగి చూస్తే
అలా ఆగి చూస్తే

హల్లో పిల్లా నువ్ అలా ఆగి చూస్తే
ఏంటే గుండెల్లో అలే  పొంగుతుందే...

ఊసుపోదే ఊపిరాడదే అదోలా
తోడొచ్చావే నాతో నన్నే మరిచేలా

హల్లో పిల్లా ఆ ఆ
హల్లో పిల్లా ఆ ఆ
హల్లో పిల్లా ఆ ఆ ఓహ్ ..

ఎన్నో మాటల్లో చెప్పాలనుకున్నాను
ఎన్నో మౌనాల్లో వెతికి చూసుకున్నాను
ఎన్నో యుద్ధాలే నాలో జరుగుతున్నాయే
నువ్
అలా ఆగి చూస్తే
అలా ఆగి చూస్తే

హల్లో పిల్లా నువ్ అలా ఆగి చూస్తే
ఏంటే గుండెల్లో అలే  పొంగుతుందే...

ఊసుపోదే ఊపిరాడదే అదోలా
తోడొచ్చావే నాతో నన్నే మరిచేలా

హల్లో పిల్లా ఆ ఆ
హల్లో పిల్లా ఆ ఆ
హల్లో పిల్లా ఆ ఆ ఓహ్ ..

Friday, October 27, 2017

వయోపరిమితి

ఏం బాబు ప్రొఫైల్ లో కంప్యూటర్ వచ్చని రాయలేదు. ఏమైనా వచ్చా?

వచ్చు సార్.
౧. ఇంటర్నెట్ explorer
౨. యాహూ messenger

సారీ అండి. we can't offer you a job.

వై?

మాకు జాబ్ ఇవ్వడానికి కి వయోపరిమితి ఉంది.

Monday, October 23, 2017

కామెడీ - హీరో

పొగరుకు ఆటిట్యూడ్ అని
లెక్కలేని తనానికి లైఫ్ స్టైల్ అని
పట్టింపులు, పద్ధతులు గల వాళ్ళకి నసగాళ్ళని
పేరు పెట్టే చాలా/కొంతమంది యువత ...
 
ఏదీ పట్టక పోయినా
లక్ష్య పెట్టక పోయినా
అందరి దృష్టి తమపై ఉండాలనుకుంటారు
వీళ్ళు చెప్పే పనికి మాలిన ఫిలాసఫీ, పది మందీ వినాలనుకుంటారు

కొసమెరుపు: వీళ్ళకి మెప్పులు, చప్పట్లు కూడా కావాలి. అందుకే తెలుగు సినిమా హీరోలలో వీళ్లని, వీళ్ళు  చూసుకుంటూ ఉంటారు

Monday, October 16, 2017

గమనించారా?

కళ్ళు బయటకి వచ్చి,
మెడ ముందుకి కదిలి, 
నడుం వంగినట్టయ్యింది
చేతిలోకి మొబైల్ వచ్చి

ఆటలు, పాటలు 
పాఠాలు, పాత స్నేహాలు
వంటలు, బట్టలు
సందేశాల సందేహాల గుట్టలు
తల నొప్పులు
అన్నిటికి ఒకటే అదే అయ్యింది,
చిరునామా.

ఊరు పోతుంటే వెంటే.
నిదుర పోతుంటే వెంటే.
నడుస్తూంటే.. 
వాహనాలు నడుపుతూ వెంటే.
పనుల్లో ఆపని పనిగా ఉంటోంది

పిక్కులు
కిక్కులు
కావాలంటూ నరక ద్వారాలకు దగ్గరగా పోయే 
అమాయక చక్రవర్తులారా

లెక్కలు
మించి
వాడుక నుండీ వ్యసనానికి చేరువ అయ్యిన
ఆరాటపెళ్లికొడుకులారా

తోవలు
తప్పి
వేరొకరి నమ్మకాన్నో తెలివి తక్కువతనాన్నో వాడుకునే
దొంగనాయళ్ళారా

అవసరం 
మారిందని గుర్తించారా?
మార్పు అవసరం అని గమనించారా?

అవకరం
అనవసరం అని ఆలోచించారా?
ఆలోచన అవసరం గమనించారా?


Thursday, August 31, 2017

నేను బతికే ఉన్నాను..!

పెద్దగా మార్పు లేదు ఆలోచనలో
పెను మార్పులేవీ లేవు జీవితంలో

తింటున్నాను
నిద్రపోతున్నాను
అనాలోచితం గా ... అస్పష్టంగా అలా కదిలిపోతున్నాను రోజూ..

చాలా వాటికి ఎందుకు అని ప్రశ్నించటం మానేసాను
ఎన్నిటికో చలించడం మానేసాను
సూర్య చంద్రులు వచ్చిపోతున్నారు, చుట్టుపక్కల కొంత మంది రాలిపోతున్నారు
నేను మాత్రం ఇలా.. అదోలా ఉండిపోతున్నాను ...

నాది నిరాశ కాదు..
నాది నిర్లిప్త ధోరణి కాదు..
ఎదో ఒక శూన్యం ఆవహించింది అంతే..

నాకు కోపం వస్తోంది
నాకు కన్నీరు వస్తోంది
నేను నవ్వుతున్నాను కూడా..
నిజంగా

నేను బతికే ఉన్నాను
కానీ ఎందుకో తెలీడం లేదు..
అదే ప్రతి రాతిరి సమస్య

నేను బతికే ఉన్నాను
ఎందుకంటే నేను వెదకటం ఇంకా ఆపలేదు
అదే ప్రతి వేకువ ఆశ

Sunday, March 5, 2017

మళ్ళీ .. ఇక్కడే ముగుస్తుంది

ఒక సందర్భం ఎదురవుతుంది
ఒక క్షణం వస్తుంది
ఒక్క సారి అయినా అనిపిస్తుంది

ఏంజరుగుతోంది అని.. తెలీక
ఎవరూ నీలో ఖాళీని ని పూరించక
ఒంటరిగా మిగిలే ఆ సమయం
ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది 

ఎవరితోనైనా...
చెప్పుకున్న మాటలు సరిపోవు
ఏఊరు తిరిగినా..
తెగిన చెప్పులు తప్ప ఏమీ మిగలవు
ఎంత చేసినా..
పెరిగే బరువుకు, బారులు తీరిన ఏదురుచూపులకు, సమాధానాలు దొరకవు

అప్పుడు సరిగ్గా అప్పుడే
ఆశలకు అనుమానాలు పుడతాయి
అలసట కూడా అలిసిపోతుంది
ఆవేశం కన్నీళ్లు గా బయటకు పొర్లుతుంది
ఓరిమీ తన ఓటమి ఒప్పేసుకుంటుంది   
ఒక పెద్ద యుద్ధం ముగిసి..
నిశ్శబ్దమే నిలుస్తుంది అంతటా

సాక్షిగా, కొంత కాలం జీవితం గడిపేస్తావు
కానీ ఎక్కడో .. ఎప్పుడో ..

ఒక సందర్భం ఎదురవుతుంది
ఒక క్షణం వస్తుంది
ఒక్క సారి అయినా అనిపిస్తుంది

ఏంజరుగుతోంది అని.. తెలీక
ఎవరు నీలో ఖాళీని ని పూరిస్తారో తెలీక 
ఒంటరితనం నుంచీ తప్పించుకోవాలనుకునే. ఆ సమయం
ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది

ప్రతి కధ ఇక్కడే మొదలవుతుంది
ఇక్కడే ముగుస్తుంది
మళ్ళీ

Saturday, January 14, 2017

హాస్యాస్పదం


ఏదో చెప్పాలని అనిపిస్తోంది
కానీ రక రకాల ఆలోచనలు ముసిరి
ఏం చెప్పాలనుకున్నానో
మర్చిపోయేట్టు చేస్తున్నాయి

వీధిలో బిచ్చగాడికి ఒక రూపాయి వేసేందుకు
సిద్ధంగా లేని నేను
ఏదో చెప్పాలనుకోవడం హాస్యాస్పదం

పక్కనున్న వాడిని నవ్వుతూ పలకరిస్తే
నన్నేమి అడుగుతాడో అని భయపడే నేను
ఏదో చెప్పాలనుకోవడం హాస్యాస్పదం

ఎవరికో కష్టం కలిగిందని తెలియడం తో, ఏదో ఒక టీవీ ఛానల్ మార్చినట్టు
నా దిక్కును మరో పక్కకు మార్చే నేను
ఏదో చెప్పాలనుకోవడం హాస్యాస్పదం

బాధ్యతలని నెరవేర్చి గొప్ప అనుకోవడం
నాకూడు సంపాదనే గొప్పగా చెప్పుకోవడం
కలలో కూడా నేనొక్కడినే ఉంటూ ఉండడం
అలవాటైన నేను ..
ఏదో చెప్పాలనుకోవడం హాస్యాస్పదం

అన్నట్టు ... నేనేం చెప్పాలనుకున్నాను ?
రక రకాల ఆలోచనలు ముసిరి
ఏం చెప్పాలనుకున్నానో
మర్చిపోయేట్టు చేస్తున్నాయి

నీ పని నువ్వు చేసుకుంటే స్వార్ధపరుడంటారు
పక్కన వారిని గురించి పట్టించుకుంటే
నీకు పనే లేదా అని అంటున్నారు ..

నేను స్వార్ధ పరుడినో .. పని లేని వాడినో తెలీక ..
నాలో నేనే
నవ్వుకుని ఆగిపోతున్నాను
చివరికి నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను

ఎందుకంటే ఇలాంటప్పుడు ..
ఏదో చెప్పాలనుకోవడం హాస్యాస్పదం

Sunday, January 8, 2017

నువ్వు నేను అనే కలయిక, నాకో వేడుక


గట్టిగా అరిచి చెప్పాలనేంతగా
ఎప్పటికి వదిలి పోలేనంతగా
నువ్వు నేను అనే కలయిక
నాకో వేడుక

తెలీదు మౌనం గొంతుక ఇంత పెద్దదని
తెలీదు తెలుగు ఇంత బాగుంటుందని
తెలీదు రెప్ప పాటుకు ఇంత సమయం పడుతుందని
ఈ క్షణం వచ్చేదాకా

చాలా బాగుందని చెపితే చిన్నబుచ్చినట్టుంటుంది
చెప్పలేనంతగా ఉందంటే సరిపుచ్చి నట్లుంటుంది
రెండూ ఒప్పుకోలేను
ఏదీ సరిగా చెప్పలేను
ఇది జీవించడం తప్ప

ఒక్కటే దారి, నీతోనే
ఒకటే దరి, నువ్వే
ఇంతే
ఇంతకు మించి మరి లేదు
ఇంతకు మించింది లేదు