Sunday, September 23, 2012

'అవును' సినిమా చూసారా?


'అవును' సినిమా చూసారా?

చూడక పోతే చూడండి.. మీరు హర్రర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఇష్ట పడే వారైతే.. ఈ సినిమా మిమ్మల్ని కంప్లీట్ గా entertain చేస్తుంది.. వాళ్ళు బాగా చేసారు. వీళ్ళు బాగా తీసారు.. సినిమా కధ ఇది అని చెప్పను గాని.. ఒక్క మాటలో నేనేమి చెప్పాలనుకున్నానో చెపుతాను.. అర్జెంటు గా రవి బాబు దగ్గర అసిస్టెంట్ అయిపోవాలి అనిపించింది. ఇంత వరకూ ఏ సినిమా కీ నేను భయపడ్డట్టు గుర్తులేదు.. కానీ ఈ సినిమా కి భయ పడ్డాను.. అలా ఇలా కాదు.. అయిపోతే పోదాం రా బాబూ.. ఏం చేస్తాడో ఏంటో.. అన్నట్టు.. 

ఒక low budget సినిమాని .. పెద్ద cast లేకుండా.. ఇంత బాగా ఎలా తీయగలరు.. ? ఎంత బుర్ర చించు కున్నా ఇంకా అర్ధం కావడం లేదు..

ఒక కొత్త సినిమా చూద్దాం అనుకుంటే.. కొత్తగా ఉన్నది చూద్దాం అనుకుంటే.. ఆలోచించకండి..

You are going to LOVE this.........!


*picture credit goes to original photographer and source. It will be removed in case of any objections.

Monday, September 17, 2012

అసలు నువ్వు నాకేమౌతావ్?


సంధ్యను తుంపేస్తావ్
ఆదిత్యుడిని పని మాన్పించేస్తావ్..
రేచుక్కలు నా కంటికి కట్టేస్తావ్..
నిశ్చలంగా..
నిర్ధయగా..
నిరాటంకంగా..

నిన్నడిగానా?
పిలవమని...
కలవమని..
చూడమని.
నన్ను చంపమని

నువ్వొక..
ప్రమాదం

నువ్వొక..
మళ్ళీ మళ్ళీ పేలే మందు పాతర

నువ్వొక..
తీసుకోలేని నిజం
దాచుకోలేని నైజం
నా మనసుకి

యెందుకిలా..?
యెందుకిలా..!
అగ్ని వేదిక కు ఆహ్వానం పలుకుతావ్..
విశ్వ వ్రుష్టి ని తీసుకొస్తావ్
నా మీద పగ పడతావ్
నన్నింతగా భయపెడతావ్

సంకెళ్ళు చుడతావ్
స్వాతంత్రం ప్రకటిస్తావ్
మాటేసి.. ఒక మాటేసి..

కవ్విస్తావ్
కన్నెగరేసి

ఎర్రనీ పెదాల మధ్య
నా లోచనలు ముంచేస్తావ్..

దూరంగా జరిగి వెక్కిరిస్తావ్

ఉరి తీస్తావ్
బ్రతికిస్తావ్
ఓ సారి చూసేసి మళ్ళీ నవ్వేసి

నన్నెందుకిలా వేధిస్తావ్?
నాకెందుకిలా అనిపిస్తావ్?
నన్నింతగా సాధిస్తావ్?

చూస్తూ
చూస్తూ
పూర్తిగా చుట్టేస్తూ?
ఇంతకంటే నన్నేం చేస్తావ్?
అసలు నువ్వు నాకేమౌతావ్?


*picture credit goes to original photographer and source. It will be removed in case of any objections.

Friday, September 14, 2012

గట్టిగా అరిచి చెప్పు నన్ను మళ్ళీ అడగొద్దని..


వైకుంఠం.. కైలాసం ..
ఎక్కడో.. ఎక్కడో!!
ఇక్కడ మాత్రం ఒకటే .. పాతాళం ..

ఏదేదో కావాలని
తామేదో అవ్వాలని
దేవులాడే..
దేవురించే..
నల్ల దివ్వెల మధ్య

ఎవరు ఊడుస్తారు? పోసిన చీకటి రాసులని
ఎవరు ఏరుకొస్తారు.. ? రాలిపోయిన సూర్యుడి రెక్కలని..

ద్వంద్వం .. ద్వంద్వం ..
లోపలా.. బయటా..
ఎక్కడ చూసినా.. ద్వంద్వం ..
అంచనాల మధ్య..
అవసరాల మధ్య..
భూమ్యాకాశాల అంత

పేరుకే ..
ఊరికే ..
మాటలూ, ప్రగల్భాలూ.. అతుకుల చేతలూ
సంజాయిషీలుగా నామమాత్రపు చేవకు..

పోలికలు
ఒకరి చక్కెరల అక్కరలు
కారణాల కర్మాగారాలు..
అదుపుతప్పిన వాక్కు వరసలు
విసృఖలంగా దిక్కులకు పోయే దృక్కులు  
ఒప్పులు తూచే తప్పుడు తూకాలు
చెప్పుకుంటూ పోతే .. తప్పినవెన్నో లెక్కలు!

ఎవడొస్తాడు..?
ఎవ్వడూ రాడు!
ఈ కంతలని పూడ్చడానికి
ఈ వ్యత్యాసాలకి చితి పేర్చడానికి 

ఆలోచించావా ఎపుడైనా..?
ఉన్నాడా.. అని ??
నువ్వూ నేనూ తిరిగే ఈలోకంలో..
నేను నేను అనే లోకుల్లో!
అంతటి వాడు..

చెప్పు..
అనిపించిన
ఆ నిజం చెప్పు
నిజం చెప్పు..
లేడని..

గట్టిగా అరిచి చెప్పు
నన్ను మళ్ళీ అడగొద్దని..


 *picture credit goes to original photographer and source. It will be removed in case of any objections.