Thursday, December 30, 2010

సుజనమధురం కి అభినందనలు..

కొత్త సంవత్సరం సందర్బాన్ని పురస్కరించుకొని వివిధ బ్లాగరుల రచనలను కూర్చి"నూతన సంవత్సరాగమనం" అనే (e-పుస్తకం) 'సుజ్జి' గారు మరియు 'మధుర' గారు తాయారు చేసిన విషయం బ్లాగర్లకు విదితమే...

ఆలోచనకు కార్య రూపం ఇవ్వడం అలాగే దానిని సక్సస్ ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేయడం మెచ్చుకోదగ్గ విషయం. పుస్తకం చూస్తే ఏదో పెద్ద ప్రొఫెషనల్ పబ్లిషర్స్ నుండి వచ్చిన పుస్తకంలా వుంది కాని.. ఇనీషియేటివ్ తీసుకున్న తోటి బ్లాగరుల నుండి వెలువడిందంటే అది ఆశ్చర్యపరచే విషయమే..

ఈ పుస్తకం తాయారు చేయడంలో వారు వెచ్చించిన సమయం, శ్రద్ద.. నిజంగా అభినందనీయం..

Thank you both,
Siva Cheruvu

Wednesday, December 29, 2010

మళ్ళీ ఎక్కడో మొదలవుతాయి..ఆలోచనలు..
ఎందుకో అలసిపోవు..
తిరుగాడుతూనే ఉంటాయి..!

కాసేపు..భయంతో,
కాసేపు.. పరధ్యాన్నంలో..
కలలను కలుపుకు పోతుంటాయి..

------------------------------------
ఆలకించని తనం..
అతి మంచి తనం..
మధ్యే మార్గం..
ఏది తమ అస్తిత్వమో?

ఒక సారి ఆగలేక తొందర 'పడతా'యి
మరోసారి..
ఆలసించి తప్పుచేస్తాయి..

------------------------------------

క్షణకాలం..
కార్యాచరణ కాలం..
ఏంటో మరి వాటి జీవిత కాలం.. ?

చెప్పక తప్పుకు పోతూ ..
తమ పని తాము చేసుకు పోతూ..
ఆదరణ ఉన్నంత కాలం ఊపిరి పోసుకుంటాయి..

------------------------------------

గీసుకున్న గిరి వరకూ..
హద్దులు చెరిపే చొరవ చేరువను చేరే వరకు..
మరి ఎంత వరకో వాటి నడక..?

అంతర్చక్షువులను తెరిచి ..
అంతరాన్తరాలను తెలుసుకుని..
తెలియని తనమే తామయ్యామని మురిసిపోతుంటాయి..
అద్బుతాలయి కూడా అమాయకంగా చూస్తుంటాయి..
అంతా అయిపోయాక .. అంతర్దానమవక..
మళ్ళీ ఎక్కడో మొదలవుతాయి..

------------------------------------

Thursday, December 23, 2010

ఈ ఉత్తరం రాస్తాననుకోలేదు...

ఆశ్చర్యం గా ఉంది.. !
ఏళ్ళయిందా నిన్నుచూసి ?

రోజులు తెలీకుండా వెళ్ళిపోతాయి..చూస్తుండగానే దూరాలకు తీసుకెళ్ళి పోతాయి!

రోజులు మారినా ఇక్కడ ఏమీ మారలేదు..
ఉదయాన్నే నే చదివే వార్తలు... మీ అమ్మ చేసే అదే వంట..
ఏదో రకంగా కాలక్షేపం.. రాత్రి నీ ఆలోచనలతో ఆలస్యం గా నిద్ర పోయే నేను ......


కాని ఒక్క తేడా మాత్రం వుంది..
ఇంతకు
ముందు నువ్వు ఉన్నావు.. ఇప్పుడు ఇక్కడ లేవు..

.
.
.
.

నే మాట్లాడినప్పుడల్లా నీకర్ధమయిందో లేదో.. ?
వచ్చేయమని
చెప్పలేక ఎన్ని సార్లో అడిగాను నిన్ను .. ఎప్పుడొస్తున్నావని... !

గొంతు దాక వచ్చి ఆగిపోయిందనిపిస్తుంది..!
నువ్వూ
చెప్పాలనుకుని ఉంటావని .. చూడాలనిపిస్తోందని..!

నీవెంచుకున్న దారులను గ్రహచారాలకు సర్దిపెట్టావు.. కానీకష్టనష్టాలలో మా భాగస్వామ్యముందని..
మర్చిపోయావా?

నీవేమి సాదించాలనుకుంటున్నావో అది దూరం పాటి విలువ చేయదని..
ఆలోచించలేక పోయావా...?

రమ్మన్నా వెళ్ళిపోయిన రోజులు రావు... నువ్వైనా వస్తే ..
నిన్నటి రోజూ, ఈరోజూ ఒకటి కాకుండా వుంటుంది..

ఇప్పటికైనా ఈ ఉత్తరం రాస్తాననుకోలేదు..

కానీ.. వెళ్ళేలోపు ఓసారి చూద్దామనిపించింది....

............. అందుకే !

Thursday, December 16, 2010

అటు నువ్వు ఇటు నేను

DEC31


వెళ్ళేవాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు.. ఆఫీసంతా హడా విడిగా వుంది. ఇంత మందిలో తల తిప్పకుండా ఒకతను తన పని తానూ చేసుకుపోతున్నాడు. డెస్క్ ఫోన్ చాలా సేపటినుండీ రింగ్ అవుతోంది. ఇంకో రింగులో ఫోన్ కట్ అయిపోతుందనగా లిఫ్ట్ చేసాడు.

"హలో శశి స్పీకింగ్ .."

అవతల పక్కన గౌతం ఉత్సాహంగా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు.. ఒరేయ్ ! ఇంకా కదలవేరా.. మొబైల్ కి చేస్తే కట్ చేస్తావు. పెద్ద నువ్వే ఆఫీసులో పని చేసేవాడిలా.. రాత్రి పార్టీ ఉంది మర్చిపోయావా.. లే.
నా ఎంగేజిమేంట్ నువ్వే ఎనౌన్సు చెయ్యాలి .. ఇది కేవలం న్యూ ఇయర్ పార్టీ ఏ కాదు..

"తెలుసురా ఎన్నిసార్లు చెప్తావు. నాకు తెలీదా.. వస్తానుగా.. వర్కు ఉన్నప్పుడు పదే పదే ఫోన్ చేయొద్దని చెప్పానుగా.. " శశి గొంతులో విసుగు స్పష్టం గా కనపడుతోంది."

మునుపెన్నడూ అంతని గొంతులో ఆ కటువుతనం .. చూసి ఎరుగడు గౌతం. మరింకేమీ మాట్లాడలేదు. ఫోన్ పెట్టేసాడు.

ఆఫీసులో ఒక్కోకరుగా అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు. సాయంత్రం ఆరు దాటిపోతోంది. శశి ఇంకా పని చేస్తున్నట్టుగానే ఉన్నాడు. నిజానికి అతను సబ్మిట్ చేయాల్సిన పని ఒక రోజు ముందే ఇచ్చేసాడు. ఇక చేయడానికి ఏ పనీ లేదని అతనికి కూడా తెలుసు. కాని పని కల్పించుకుని ఏదో చేసే ప్రయత్నం అతనిది. మనసు నిండా యేవో జరిగిపోయిన సంఘటనలు తెరలు తెరలు గా కనిపిస్తున్నై. అతని ఆలోచనలు అతని అదుపు దాటి కొన్ని సంవత్సరాల వెనుకకు వెడుతూనే వున్నై. తనకి తను పూర్తిగా కనపడడం మొదలయింది..

ఇంతలో ఎవరో పిలిచారు.."ఏం శశి పని ఉందా? "
"అవును" కాస్త కాస్త అస్పష్టం గా చెప్పాడు..

ఇప్పుడు సమయం ఏడు గంటలవుతోంది.. చాలా మంది అప్పటికే వెళ్ళిపోయారు..సెల్ ఫోన్ పక్కన పెట్టి ఆఫీసంతా తిరగడం మొదలు పెట్టాడు. ఎందుకో కాసేపు తన ఒంటరి తనాన్ని తనతో ఉండనివ్వాలనిపిస్తోంది. బయటకి వెళ్ళడానికి కాళ్ళు నిరాకరిస్తున్నాయి. తనకి రోజూ కనపడే ఆఫీసు.. ఈఖనం అలాలేదు.. కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టున్నై.. వెళ్లి తన కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. తనను ఎవరో పిలుస్తున్నట్టుంది. ఆ గొంతు తనకి చాలా పరిచయమున్నదే.. తనని చాలా సార్లు పిలిచినదే..

అదే గొంతు వినపదకూడదని ఇప్పటిదాకా పారిపోతూనే వున్నాడు..

DEC31 కొన్ని సంవత్సరాల ముందు..

గడియారం ఎనిమిది గంటలు కొడుతోంది. అదే ఆఫీసు అదే పక్క పక్కన సీట్లు..

అక్షరా !
'బయలుదేరుదామా.. ఇప్పటికే చాల ఆలస్యమయింది.. ఇదిగో అదిగో అని ఇప్పటి దాక చేసావు.. చూడు అందరూ వెళ్ళిపోయారు.. నువ్వు నేను మాత్రమే మిగిలి పోయాం ఇక్కడ.. పని వుంటే తరువాత చూస్కోవచ్చు.. పద పద' అని తొందర పెడుతున్నాడు శశి.

చుట్టుపక్కల అంతా నిశ్సబ్దంగా ఉంది. ఆమె ఓ నిమిషం ఆగి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టింది.

"నేను అమ్మ నాన్న దగ్గరకి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఇంకా ఈరోజు దాటితే మళ్ళీ మనం ఎప్పుడు కలుస్తామో..?" ఆమె తన మాట ఇంకా పూర్తి చేయలేదు. చెప్పాలనుకున్న మాట ఆగిపోతోంది.. ..పదాన్ని పదాన్ని పట్టి పట్టి మాట్లాడుతోంది.

"స్నేహితులన్నాకా కలుస్తూనే వుంటారు..కలిసే వుంటారు కాని .. లే.." అని కుర్చీలోంచి లేచాడు.

"నేను అలా అనుకోవడం లేదు.." అందామె

"అంటే?" ప్రశ్నించాడు.

మనమిద్దరం కేవలం స్నేహితులమని నేను అనుకోవడంలేదు - బదులిచ్చింది..

'కాసేపు నవ్వుకున్నాం.. కొన్నిరోజులు కలిసి వున్నాం' మరింకేమంటారు? . అతని గొంతులో స్వరం మరోలా పలుకుతోంది..

"నువ్వు ఆ గీత దాటి చూడడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించలేదా..?" ఈ సారి ఈమె ప్రశ్నించింది సమాధానంగా..

"అంటే ?" మళ్ళీ అన్నాడతను..

"నాకు నువ్వంటే ఇష్టమని చెపుతున్నాను. జీవితాంతం నీతోనే ఉండాలన్నంత ఇష్టం అని అంటున్నాను.. అర్ధం కావడం లేదా.?" ఇది చెప్పడంలో ఆమె కళ్ళు ఎక్కవ మాట్లాడుతున్నాయి..

మనం దీని గురించి ఇంతకు ముందు చాలా సార్లు మాట్లాడాం.. ఇది మొదటిసారి కాదు... నీకు నా అభిప్రాయం చెప్పాను అనుకుంటున్నాను.. అన్నాడతను.

"అవును ఇది మొదటి సారి కాదు.. కాని ఇదే ఆఖరి సారి అని చెప్తున్నాను నేను " ఆమె గొంతు కాస్త గట్టిగా వినపడుతోంది.

"నిన్ను చూసి ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పడం ఎంత పని? అది నోటి చివరి మాట. నా లోపల లేని దాన్ని పదే పదే ఎందుకని చెప్పమని అడుగుతావు..?"
కోపం, విసుగు, ఆవేశం, ఆనందం ఇవన్నీ ఫీలింగ్స్.. ప్రేమ కూడా అంతే. కాక పోతే దానికి కాస్త బలమెక్కువ.. కాస్త ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించు. వీటికి స్థిరత్వం లేదు.. అవి వస్తాయి పోతాయి.. అంతే..

ఈరోజు నాకు నచ్చవని నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెపితే రేపు ఇంకో నచ్చే అమ్మాయి కనపడని ఏంటి గారంటీ.. ? నీకిది stupidity గా అనిపించొచ్చు.. కాని ఇదే నిజం. నా స్నేహితుల్లో నేను ఎంత మందిని చూసాను? ఒకళ్ళని ప్రేమిస్తున్నానంటాడు. ఇంకొకళ్ళతో కనపడతాడు.. చివరికెవరినో పెళ్లి చేస్కుని కనపడతాడు.. ఇలాంటి ప్రేమలు మనకవసరమా?

"ప్రేమకి అవసరాలుండవు.." బదులిస్తున్నట్టు అంది..

ప్రేమిస్తున్నామని .. ఒకరికోసం ఒకరు ప్రాణాలిస్తామని అంటారు .. Its all fake వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం బ్రతుకుతున్నారు. అతనికి ఆమె అంటే ఇష్టం కనుక కలిసి జీవించాలనుకుంటాడు.. ఆమె కూడా అంతే.. అదే ఏదో ఓ రోజు.. వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఆ ఇష్టా ఇష్టాలు కలవని క్షణాలు మొదలవుతాయి. వాళ్ళే కలవడం తగ్గించేస్తారు.. దూరం పెరుగుతుంది.. నెమ్మది నెమ్మది గా ఈ ప్రేమ కి తెర పడిపోతుంది.. మళ్ళీ ఎక్కడో ఓ రెండు కొత్త తెరలు లేస్తాయి..

"నువ్వు పొరబడుతున్నావు .. ప్రేమకి ఒకటే తెలుసు కలపడం.. కలిసి ఉండేట్టు చేయడం.." చెప్పింది..

"అన్ని పరిచయాలూ ప్రేమలవవు.." అన్నాడతను. నాలుగేళ్ల మన పరిచయం లో దాదాపు మనం కలవని రోజులు లేవు.. ఇంత కాలం లో మన మధ్య ఏర్పడింది కేవలం పరిచయమేనా..? ఇదేనా నువ్వనేది..

చూడు అక్షర..! నువ్వంటే నాకు ఇష్టమే కాని నేను .. దానికి ప్రేమ అనే పేరు ఇవ్వలేను..

ఆమెకి తెలీకుండానే కన్నీళ్లు వచ్చేస్తున్నాయి.. ఆమె కుర్చీలోంచి లేచింది.."నువ్వు చూసేది .. విన్నది ప్రేమ అవుతుందో లేదో నాకు తెలీదు.. కాని ప్రేమించకుండా మాత్రం ప్రేమ మీద ఓ అభిప్రాయానికి రాకు .." సలహా పూర్వకం గా చెప్పింది. మల్లె మన మధ్య ఈ విషయం రాదు.. ఇక బయలుదేరుదామా?

DEC31 ప్రస్తుత సంవత్సరం..

శశిగారు.. శశి గారు.
టైం పది గంటలవుతోందండీ.. గార్డు చెప్పాడు..

బయలుదేరుతున్నాను.. బద్దకంగా కుర్చీలోంచి లేచాడు..అప్పటికే ఫోన్లో 12 మిస్స్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయ్.

"హలో గౌతం... బయలుదేరుతున్నాను ఇంకో గంటలో అక్కడుంటాను.. " ఇంకా ఏవో రెండు ఫోన్లు మాట్లాడి అక్కడినిండీ కదిలాడు.. వెనుకనుండీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సర్ .. చెపుతున్నాడు.. గార్డు.. వెనుక అద్దాల గదిలోంచి తన పక్కన సీటు మాట్లాడినట్టు అనిపించింది అతనికి..

కారు బయలుదేరింది.. పేరుకి మెలుకువ వచ్చింది కాని ఇంకా ఆ కల లోనే వున్నాడు శశి. వీది దీపాల వెలుగు లు అతని కంటిమీద పడి వెళ్ళిపోతున్నాయి.. గాలికి అతని జుట్టు ఎగుర్తోంది.. ఆలోచనల్లాగా..

రేడియో FM వాళ్ళు సెలెబ్రేషన్స్ చేస్తున్నారు.. న్యూ ఇయర్ సందర్భం గా.. ఎవరో గానీ ఆ జాకీ గట్టి గట్టిగా అరుస్తున్నాడు. ఈ ఇయర్ కి మీ రిసోల్యుషన్స్ ఏంటి.. ? ఎవరేమి సాదిద్దామనుకుంటున్నారు .. ? ఎక్కడెక్కడి నుండో ఫోన్ చేసి అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచనలు పంచుకుంటున్నారు..

శశి తనలో తాను ఓ నవ్వు నవ్వుకున్నాడు. ఎలా వుంది.. ఎక్కడ వుంది.. తెలియదు. తరువాత చాలా ప్రయత్నం చేసినా విచిత్రంగా ఆమె గురించిన ఆలోచనలే దొరికాయి.. అక్కడినుండీ ఆమె వెళ్లి పోయింది.. అతని నుండీ కాదు.. ఆమె ఆలోచనలని ఎంత కట్టిపడేయాలని చూస్తే.. అంతగా అతను బందీ అవసాగాడు.. ఆఖరికి ఓ కటువైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అదే ఇప్పుడు అతని కళ్ళలో కనపడుతోంది.. కారు ఆగింది..

గౌతం రిసీవ్ చేస్కొడానికి వచ్చాడు.. హే .. రా రా.. నీకోసమే వెయిటింగ్.. మీ ఇంటివాల్లె నీకన్న ముందు వచ్చారు..ఏంటీ ఆలస్యం..

"కాస్త పని పడింది " ముక్తసరి సమాధానమిచ్చాడు. లోపలికి తీసుకెళ్ళాడు గౌతం..

అంతా సందడి గా వుంది..అప్పటికే చాలా మంది గ్లాసులు పట్టుకుని లోకాభిరామాయణం మొదలు పెట్టారు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఆడవాళ్ళు చాలా తక్కువమంది.. అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే గనుక ఎవ్వరిలోనూ ఆ reservedness కనపడడం లేదు.. చాలా మంది ఒక చోట గుమ్మిగూడడం కనపడింది . తెలీకుండా అది అతనిని ఆకర్షించింది. అదే గుంపులోంచి ఎవరో పిలుస్తున్నారు. శశి.. శశి.. అని.. అనాలోచితం గా అటువైపు నడిచాడు. ఎదురు చూడనిదేదో జరుగుతోందని.. అతనికి తెలుస్తున్నట్టుంది. అతని కళ్ళు వెదకడం మొదలు పెట్టాయి.. అతని ఆలోచనలకి రూపమిచ్చినట్టు.. ఎదురుగా అక్షర కనపడింది. పక్కనే ఎవరో సరి జోడీలా వున్నాడు. యేవో పరిచయాలవుతున్నాయి. తను కూడా వెళ్లి ఓ అయిదు నిమిషాలు మాట్లాడాడు గాని.. ఏదీ సరిగా వినలేదు కూడా. ఓ పావుగంట అయ్యింది.. ఇప్పుడతని పేరు కూడా గుర్తుకురావడం లేదు.

హ్యాపీ న్యూ ఇయర్.. అరుస్తున్నారందరూ..

"చాలా కాలమయింది.. మనం కలిసి" వెనుకనుండి అక్షర పలకరిచింది..
"అవును సంవత్సరాలయింది.."

ఇద్దరూ నడుస్తూ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు..

"ఐ కెన్ సి లాట్స్ ఆఫ్ చేంజ్ " అందామె..

'నిజమే' సమాధానం చెప్పి "నువ్వు?" ప్రశ్న లాగా ఉంది అతని పదం..

ఆమె ఏమీ మాట్లాడలేదు. పెళ్ళయిందట? - కొంతసేపాగి అంది ''

దూరంగా చూపిస్తూ అన్నాడు. తనే.. పేరు 'వసు' . ఓ ఏడు నెలలయింది పెళ్ళయి. మన ఆఫీసే..

"చాలా బాగుంది మీ ఆవిడ ..."

"అందుకే చేసుకున్నాను.." - నవ్వుతూ అన్నాడు.. 'మీ జోడి కూడా బాగుంది..' పొగడ్త జోడించాడు.

"నాన్న గారి కొలీగ్ వాళ్ళ అబ్బాయి. చిన్నప్పటి నుండీ పరిచయమే.. కాక పోతే తనే ముందు ప్రేమ అన్నాడు... ఒప్పుకోలేదు.. మళ్ళీ నావల్ల ఒకతను బాచిలరుగా మిగిలిపోతున్నాడని .. ఈ మధ్యనే చేసుకున్నాను.. "

"లవ్ మారేజీ అన్నమాట..?"

"అవును ఆయనది లవ్ నాది మారేజ్" నవ్వుతూ చెప్పింది..

"హాపి మారీడ్ లైఫ్ " అన్నాడు..

" 'మీ' క్కూడా " బదులిచ్చింది

ఆమె మాటలో అ గౌరవ వచనం అతనిని ఆశ్చర్య పరచలేదు.. కారణం అతనికి తెలుసు..

ఇప్పుడెవరి జీవితాలు వారికి ఏర్పడ్డాయి..

అతను పరిచయం మాత్రమే అనుకున్న ప్రేమ.. ప్రేమ అని తెలిసే టప్పటికీ .. ఆ ప్రేమ పరిచయమైపోయింది..

మీ మారేజీ ఎరెంజ్డా ? అడిగింది..

పెద్దవాళ్ళు చేసిందే. ఫస్ట్ ఇద్దరి పరిచయం ఆఫీసులోనే.. చెప్పానుగా. ముందు ఆమెకి నేను నచ్చాను.. కాని ప్రోపోస్ చేసింది ఫస్ట్ నేనే.. అది పెద్ద స్టోరీ..

చేసిన తప్పుని మళ్ళీ చేయకుండా... ఉండాలని తను చేసిన పనిని మరోలా చెప్పాడు.

నీకు ప్రేమ మీద అంత మంచి అభిప్రాయం లేదు కదా.. ? ఆపుకోలేక అనేసింది ఆమె.

"తెలీదు కానీ.. నా థియరీ తప్పని తెలుసుకున్నాను.. అంతకు మించి చెప్పలేను.. ప్రేమే భావాలకు మూలం అదే నేను తెలుసుకున్నది.."

ఆమెకేదో అర్ధం అయినట్టు మళ్ళీ ఆ విషయం అడగలేదు..

ఇంతలో గౌతం వచ్చి ఇద్దరినీ మళ్ళీ పార్టీ లోకి పదండి పదండి అన్నాడు..

హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ శశి.. ఆమె అక్కడినించీ బయలుదేరింది.
"యు టూ.." శశి కూడా కదిలాడు..

కచ్చితంగా ఇది కొత్త సంవత్సరమే..ఇక మీదట కొన్ని ఆలోచనలు.. భయాలు.. ఉండవు.. కాని గడిచిన ఈరోజు జ్ఞాపకాన్ని మాత్రం అతను తీసివేయ్యాలనుకోలేదు.. బహుశా ఆమె కూడా అంతే నేమో..