Friday, November 19, 2010

ఎక్కడిదాకా వెళ్ళినా నీతోనే ఆగిపోతాను..


.


నువ్వు గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా..
నా నిశ్శబ్దానికి నీవే భావమైనట్టుంటుంది
చివరికి నా నీడకు కూడా కొత్త రంగులద్దినట్టుంటుంది

నువ్వు గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా..
నిద్దురలో మెలకువలు
మామూలే అనుకుంటాను
మెలకువలో మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే కలలు
అలవాటు చేసుకుంటాను..

నువ్వు గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా..

ఏదో జరిగిందనుకుంటాను
గడిచిన కాసిన్ని క్షణాలను గంటలతో గుణించుకుంటాను
ఉన్నట్టుండి నవ్వేస్తాను
లక్షల సార్లు ఆశ్చర్యపోతాను
వేరు ఆలోచన మరిచిపోతాను
ఆకాశం కేసి చూసి ఆనందంతో అరిచేస్తాను
నీకు - నాకు మధ్య గీత చెరిపేందుకు...
వెంటపడుతున్న ఆశతో వేగంగా పరుగులు తీస్తాను
ఎక్కడిదాకా వెళ్ళినా నీతోనే ఆగిపోతాను..


అయినా అనిపిస్తోందీ..?
ఆదమరపునైనా.. మరపుకు రావుకదా..
నిన్ను గుర్తుకు తెచ్చుకోవడమేమిటని.. ?
నన్ను నేను ప్రశ్నించుకుంటే మళ్ళీ నవ్వొచ్చేస్తోంది..
ఇదేమిటని !

1 comment:

Anonymous said...

kavvu keka ga rasav bava...