Friday, January 11, 2019

సద్గురువు

ఏదో ఖాళీ..
దేనితో పూడ్చాలో తెలీని ఖాళీ..

సమయం నిలబడదు
మనుషులకి నిలకడ లేదు
వస్తువులు ఎంతో కాలం ఈ ఖాళీని పూడ్చడం లేదు..

ఏం చేయాలో తెలీక
ఎటు పోవాలో దిక్కు తోచక
ప్రతి దిక్కూ .. ఆశగా తిరిగి వచ్చాను
అలసి ఓ పక్కగా కూల బడ్డాను..

ఒక చల్ల గాలి
ఆత్మీయంగా తల నిమిరింది..
నా ఆశకు కొత్త ఊపిరి పోసింది

దానినే  నేను,
గురువు అని
సద్గురువు అని
పిలుచుకుంటున్నా ..


Tuesday, January 8, 2019

ఈరోజూ, నిన్నలానే ఉంది

ఈరోజూ,
నిన్నలానే ఉంది

రేపూ అలానే ఉంటుంది
ఇప్పుడేమైనా చెయ్యకపోతే..
---

అయితే..
ఏం చెయ్యాలి?

నిన్నలా కాకుండా ఏమైనా చెయ్యాలి..
నిన్నలో బ్రతక కుండా ఉండాలి..

----

మరి..
ఏదైనా కష్టాలొస్తేనో..?

నేర్చుకుందాం..
కలిసి నడుద్దాం..

--------
సరే..
ఎప్పటి దాకా..?

అందరిని కలుపుకునే దాకా..
నువ్వు, నేనూ లేకుండా పోయే దాకా
మనం అందరికి పనికి వచ్చే దాకా..
మనతో ఎవరికీ పని లేని రోజు వచ్చే దాకా..

కల్లోలం వేంటేసుకోచ్చే పిల్ల గాలే - Lyrics

కల్లోలం వేంటేసుకోచ్చే పిల్ల గాలే
నను చూస్తూనే కమ్మేసేనే
కల్లోని గాంధర్వ కన్యే ఎక్కి రైలే
విహరించేనా భూలోకమే

గాలే తగిలింది అడిగే
నేలే పాదాలు కడిగే
వానే పట్టింది గోడుగే
అతిధిగా నువ్వోచ్చావనే

కలిసేందుకు తొందర లేదులే
కల తీరక ముందుకు పోనులే

కదిలేది  అది
కరిగేది   అది
మరి కాలమే కంటికి కనపడదే

ప్రపంచమే అమాంతమే మారే
దివి భువి మనస్సులో చేరే
ఓంకారమై మొగేనులే ఓ పేరే

ప్రపంచమే అమాంతమే మారే
దివి భువి మనస్సులో చేరే
ఓంకారమై మొగేనులే ఓ పేరే

రాశా రహశ్య లేఖలే
అ, ఆ లు లేవులే, సైగలు చాలే
చూసా రానున్న రేపునే
ఈ దేవ కన్యకే దేవుడు నేనే

రాశా రహశ్య లేఖలే
అ, ఆ లు లేవులే, సైగలు చాలే
చూసా రానున్న రేపునే
ఈ దేవ కన్యకే దేవుడు నేనే

కళ్ళ కేది ముందుగా ఆనలేదే  ఇంతలా
రేప్పలే పడనంత పండగ
గుండేకే  ఇబ్బందిలా
ఠక్కున ఆగేంతలా
ముంచినా  అందాలా ఉప్పెన ....

గొడుగంచున ఆగిన తుఫానే
యద పంచన లావా నీవేలే
కనపడని నది అది పొంగినది
నిను కలవగ కడలై పోయినదే

ప్రపంచమే అమాంతమే మారే
దివి భువి మనస్సులో చేరే
ఓంకారమై మొగేనులే ఓ పేరే

ప్రపంచమే అమాంతమే మారే
దివి భువి మనస్సులో చేరే
ఓంకారమై మొగేనులే ఓ పేరే

రాశా రహశ్య లేఖలే
అ, ఆ లు లేవులే, సైగలు చాలే
చూసా రానున్న రేపునే
ఈ దేవ కన్యకే దేవుడు నేనే

రాశా రహశ్య లేఖలే
అ, ఆ లు లేవులే, సైగలు చాలే
చూసా రానున్న రేపునే
ఈ దేవ కన్యకే దేవుడు నేనే

Thursday, October 4, 2018

మారదు నిజం, నిజానికి ..


ఒకరు చెప్పారని,
ఒకరు చెప్పలేదని,
కాకుండా..

పది మంది కాదన్నా
ఎవరు అవునన్నా

నిజం తన స్వరూపం మార్చుకోదు
వాస్తవానికి, ఒకరి వత్తాసు అవసరం లేదు..

సూర్యుడు తన విధి మరిచిపోనట్టు
మనిషికి పుట్టుక చావులు తప్పనట్టు
బతికుంటే ఎవ్వరికైనా ఆకలి తప్పనట్టు
నువ్వు నేను లేకున్నా ...
ఈ ప్రపంచం ఆగదన్నట్టు ..

మారదు నిజం, నిజానికి ..

Friday, September 21, 2018

Penimiti Lyrics in Telugu Aravinda Sametha

నిద్దర్ని ఇరిసేసి రెప్పల్ని తెరిసాను నువ్వొచ్చే దారుల్లో సూపుల్ని పరిసాను ఒంటెద్దు బండెక్కి రారా.. సగిలేటి డొంకల్లో పదిలంగా రారా నలిగేటి నా మనసు గురుతొచ్చి రారా గలబోటి కూరొండి పిలిసీనా రారా పెనిమీటీ ఎన్నినాళ్ళైనాదో నినుజూసి కళ్ళారా ఎన్నెన్ని నాళ్ళైనాదో నినుజూసి కళ్ళారా *చిమ్మటి చీకటి కమ్మటి సంగటి ఎర్రగా కుంపటి యెచ్చగా దుప్పటి కొమ్మల్లో సక్కటి కోయిలే ఒక్కటి ( గుండెనే గొంతుసేసి పాడతాంది రార పెనిమిటీ *పొలిమేర దాటి పోయావని పొలమారిపోయే నీ దానిని కొడవలి లాంటి నిన్ను సంటివాడని కొంగున దాసుకునే ఆలి మనసుని సూసీ సూడక.. సులకన సేయకు.. నా తలరాతలో కలతలు రాయకు తాళిబొట్టు తలసుకుని తరలి తరలి రార పెనిమిటీ నరగోస తాకే కామందువే నలపూసవై నా కంటికందవే కటికి ఎండలలో కందిపోతివో రగతపు సిందులతో తడిసిపోతివో యేళకు తింటివో ఎట్టనువ్వుంటివో యేట కత్తి తలగడై యేడ పండుకుంటివో నువ్వుగన్న నలుసునైన తలసి తలసి రార పెనిమిటీ

Credits Spiritual Kreatures - Comments from below Link.

https://www.youtube.com/watch?v=rsRSTPYxqvo

Thursday, September 20, 2018

నీవే... Music Dance video Lyrics

నీవె.. తొలి ప్రణయము నీవె.. తెలి మనసున నీవె.. ప్రేమ ఝల్లువే.. నీవే నీవే.. కలలు.. మొదలు నీవే.. మనసు.. కడలి అలలు నీవల్లే కనులు తడుపు నీవే కలత చెరుపు నీవే చివరి మలుపు నీవే నీవే.. ఎటు కదిలిన నీవే.. నను వదిలిన నీవే.. ఎదో మాయవే ప్రేమే.. మది వెతికిన నీడే .. మనసడిగిన తోడే .. నా ధ్యేయమే నిలువనీదు క్షణమైనా.. వదలనన్న నీ ధ్యాసా.. కలహమైన సుఖమల్లే.. మారుతున్న సంబరం.. ఒకరికొకరు ఎదురైతే.. నిమిషమైన యుగమేగా.. ఒక్కోసారి కనుమరుగై..ఆపకింక ఊపిరే.. నీవే.. గడిచిన కథ నీవే.. నడిపిన విధి నీవే.. నా ప్రాణమే.. పాదం వెతికిన ప్రతి తీరం.. తెలిపిన శశి దీపం నీ స్నేహమే నీ జతే .. విడిచే ఊహనే తాళనులె.. వేరొకా..జగమే నేనిక ఎరుగనులే.. గుండెలోని లయ నీవే.. నాట్యమాడు శ్రుతి నేనే.. నువ్వు నేను మనమైతే.. అదో భాగ్యమే.. నీవె.. నను గెలిచిన సైన్యం.. నను వెతికిన గమ్యం.. నీవే నా వరం.. ప్రేమే.. తొలికదలిక లోనె.. మనసులు ముడి వేసె.. ఇదో సాగరం..

- Credits Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=0K8qu5H4oXk

Monday, July 30, 2018

చివరికి.. ఓ మంచి రోజు

ముద్రలు వేసుకుపోయిన అనుభవాలు
వేళ్ళూనుకు పోయిన ఆలోచనలు
వెరసి జ్ఞాపకాల వేదికలు ..

కాసిన్ని తలచుకుని గుర్తు చేసుకుంటే
కాసిన్ని గుర్తొచ్చి పొలమారుతాయి

కావాలనుకున్నా ఆ రోజులు అలాగే తిరిగి రావు
వద్దనుకున్నా వాటి మరకలు ఇంకా చెరిగి పోవు

విడిచిన బట్టల్ని, తిరిగి తొడుక్కున్నట్టు
గడిచిన కాలాన్ని
తిరిగి జీవిస్తుండడమే ఈ జ్ఞాపకాలతో వ్యవహారం అంతా 

కాసేపు అద్దంలో చూసుకోడానికి తప్ప
వేసుకుని బయటకి పోడానికి పనికి రావు ...

రాతిరి కల పగటికి మాయమైనట్టు 
వాస్తవంలో అడుగులు పడే కొద్దీ.. 
జ్ఞాపకాలు మరుగునపడి కనుమరుగైపోతాయి.. 
కాలం గిర్రున తిరుగుతుంది 

తిరిగి ఎక్కడో,
ఎప్పుడో,
గుర్తున్నానా అంటూ 
తిరిగి పరిచయం చేసుకోడానికి 
ఓ శుభ ముహూర్తాన ఎదురుపడతాయి 

అప్పుడు కళ్ళు నులుముకుని 
బుర్రకి పదును పెట్టి
తలని గోడకి కొట్టి విశ్వ ప్రయత్నం చేసినా..
వయసు మళ్ళిన ముదుసలి బుద్ధి కి 
జ్ఞాపకాలు జ్ఞప్తికి  రావు 

చివరికి..
జ్ఞాపకాలు అనాధలై వీధిన పడతాయి
మనిషి మరపు తో కలిసి మరణానికి దగ్గరవుతుంటాడు  

ఓ మంచి రోజు 
రెండూ లేకుండా పోతాయి..